About our Company

เจตนารมณ์ จิต-พุทธะ

จิต-พุทธะ เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ พระธรรม คำสอนของ พระพุทธเจ้า โดยทางเราคาดหวังให้เป็น ธรรมทาน สำหรับชาวพุทธ ที่ ใฝ่หา ความรู้ ใฝ่หา การปฎิบัติธรรม โดยเราจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของสมาชิก ซึ่งเว็บไซต์นี้ เป็นพื้นที่สำหรับทุกท่านที่เข้ามา ทางเว็บไม่ได้มุ่งหวังทางด้านการค้าใดๆ ทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งหมด ขอถวายเป็น ธรรมทานแด่ทุกท่าน

บทขออุทิศส่วนกุศล

ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ พระโพธ์สัตว์ทุกๆพระองค์ ท่านท้าวสหัมบดีพรหม พรหมทั้ง 16 ชั้นฟ้า ท้าวมหาราชทั้งสี่ทิศและบริวารท่านทั้งหมด ท้าวอินทราธิราชคู่บารมีและบริวารท่านทั้งหมด สวรรค์ทั้ง 6 ชั้น พ่อนาคา แม่นาคี พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ พญายมราช เจ้าการบัญชีและบริวารท่านทั้งหมด เทพประจำกาย เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองรักษา ข้าพเจ้าและครอบครัวทั้งหมด ครุฑ ยักษ์ กุมภัณท์ ท่านเจ้าที่ที่อยู่ที่บ้านข้าพเจ้าทั้งหมด และอยู่ที่ทำงานข้าพเจ้าทั้งหมด ท่านเจ้าของเดิมสืบๆ กันมา บิดา พ่อโยม มารดา แม่เล็ก ครูบาอาจารย์ พ่อท่านคล้าย หลวงปู่ท้วม หลวงปู่ฤาษี ลิงดำ หลวงปู่สุข หลวงปู่ปาน หลวงปู่ทวด หลวงปู่สรวง หลวงปู่โต ปู่อัตชนะ ปู่อุปคุต ปู่สีวลี ปู่เทพอุดร หลวงปู่มั่น หลวงปู่ทันใจ หลวงปู่โสธร หลวงพ่อพัท บูรพกษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้ว ในหลวง และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้เอยนานในที่นี้ พร้อมด้วยญาติมิตรตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ เจ้ากรรมกำหนด เจ้าเวรกำหนด เจ้ากรรมนายเวร ซากพืชซากสัตว์ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินมาแล้ว ชาติก่อน ก็ดี ชาตินี้ก็ดี อยู่ในขันธ์ 5 ของข้าพเจ้าก็ดี โปรดจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและเด็กหญิง น้ำมนต์ เด็กชาย นะโม นางสาว ศิริวรรณ และอนุโมธนาส่วนกุศลนี้ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ แก่ทุกท่านที่ล่วงลับไปแล้ว เสวยสุขอยู่ก็ดี ทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี พร้อมด้วยสัตว์เล็ก สัตว์น้อย สัตว์ใหญ่ โปรดจงได้รับส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ และความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทั้งหลาย จะถึงได้รับ ณ กาลบัดนี้ด้วยเทอญ

บทแผ่เมตตา

ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันและมีส่วนร่วมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระอรหันต์ทุกๆพระองค์ พระโพธ์สัตว์ทุกๆพระองค์ ข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี ให้แก่ ท่านท้าววิรุฬหก และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่ไม่ได้กล่าวชื่อไว้ในที่นี้ ของ ข้าพเจ้า ของ เด็กหญิง น้ำมนต์ เด็กชาย นะโม ของ นางสาว ศิริวรรณ ของพ่อโยมและแม่เล็ก ของ พี่แขก พี่เอก น้องแหม่ม อีกทั้งญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

โปรดจงรับและอนุโมธนาด้วยเทอญ

Comments   

0 #1 Super User 2017-12-17 09:28
อนุโมธนา สาธุ สาธุ สาธุ
Quote

Add comment


Security code
Refresh

watches